דו"ח המועצה לשלום הילד: 10 דברים שחשוב שנדע

אף על פי שאחוז הילדים בישראל במגמת ירידה, יש יותר ילדי עולים וילדי עובדים זרים ומסתננים. מספר המשפחות חד-הוריות גדל. יותר זכאים לבגרות ופחות חווים אלימות, הטרדה או תקיפה מינית.
כמעט לכל הילדים בגיל 9 יש טלפון חכם. כל ילד שלישי במגזר היהודי (וכל שני במגזר הערבי) עניים.
זהו תקציר הדו"ח השנתי של המועצה לשלום הילד.

קבלו את 10 הדברים שחשוב שנדע מתוכו:

1. נתונים דמוגרפיים:
• בסוף שנת 2014 חיו בישראל 2,739,500 ילדים
• ילדים מייצגים היום 33% מכלל האוכלוסייה לעומת 33.8% בשנת 2000
• למרות העליה במספר ילדים, נמשכת הירידה מהבחינה האחוזית
• 71% מהילדים שנולדו בישראל בשנת 2014 היו יהודים (לעומת 75% בשנת 1995), 23.1% מוסלמים (לעומת 20.2% בשנת 1995), 2.8% חסרי סיווג דתי, 1.5% נוצרים ו-1.7% דרוזים.
• היישוב בו מספר הילדים גדול ביותר – ירושלים (336,800), אחריו תל-אביב (87,410) ובני ברק (83,140)
• היישוב בו שיעור הילדים גדול ביותר – מודיעין עילית (64%), אחריו בית"ר עילית (63.1%), אלעד (60.7%).
• היישוב בו שיעור הילדים נמוך ביותר – קרית ים (20.1%), אחריו תל אביב (20.5%) ובת-ים (20.7%).
2. ילדי עולים:
• בשנת 2014 התגוררו בישראל 242,000 ילדי עולים (כאלה שנולדו בחו"ל ועלו ארצה או ילדים שנולדו בארץ להורים שעלו לישראל מאז 1990). אלה הם 8.8% מכלל אוכלוסיית הילדים בישראל (לעומת 11.5% בשנת 2000).
• בשנת 2014 עלו לישראל 5,895 ילדים. מספר זה היה גדול ב-29.5% מזה שבשנת 2013 (4,552).
• בולטות קבוצת הילדים שעלתה מבריה"מ לשעבר (38.7%) והילדים שעלתה מצרפת (25.3%).
3. ילדי עובדים זרים, מבקשי מקלט ומסתננים
• בשנת 2014 היו 4,155 מילדי העובדים הזרים וילדי מבקשי מקלט היו מבוטחים בביטוח בריאות באמצעות קופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-1,878 ב-2010).
• במהלך 2014 טופלו בתחנות בריאות המשפחה 5,782 תינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה, מסתננים ומבקשי מקלט. יותר משני שלישים מהם טופלו במחוז תל אביב. מאז 2010 מספרם של הילדים למהגרי עבודה, מסתננים ומבקשי מקלט המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה גדל בכמעט 190%.
4. תנאי גדילה של ילדים
• בשנת 2014 חיו בישראל מעל מיליון משפחות עם ילדים (1,117,988) כשליש מהן היו משפחות עם ילד אחד, שליש נוסף – עם שני ילדים)
• מספר הילדים הממוצע במשפחה יציב מאז 2005 (2.4 ילדים)
• לרוב המשפחות בישראל (82.6%) יש עד שלושה ילדים. מספר המשפחות עם ילד אחד ממשיך לרדת בהדרגה.
• בשנת 2014 8.5% (234,134 ילדים) מכלל הילדים בישראל חיו במשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות) לעומת 6.8% (132,000 ילדים) בשנת 1995.
• מ-2013 ועד ל-2014 מספר הילדים המאומצים ירד בכמחצית (מ-69 ל-35)
• מספר הילדים שנולדו לאם פונדקאית נמצא במגמת עלייה מתמדת ובשנת 2014 הגיע ל-76
5. הקמת משפחה
• בשנת 2013 נישאו 4,127 קטינים וקטינות, מהם 509 בנים ו-3618 בנות עד גיל 18. מספר הקטינות המוסלמיות שנישאו (2,419) היה גדול ביותר מפי שניים ממספר הקטינות היהודיות שנישאו (1,072).
• בשנת 2014 היו 1,197 לידות של קטינות עד גיל 18. מתוך כך 18 לידות בגיל 15-16. 20% מהלידות היו של קטינות יהודיות.
6. ילדים החיים מחוץ למשפחתם
• בשנת לימודים תשע"ה שהו בפנימיות שונות כ-56,000 ילדים. על כל אלף ילדים עד גיל 18, 20.2% שהו במסגרת חוץ ביתית. רובם שהו בפנימיות חינוכיות של משרד החינוך.
• בשנת לימודים תשע"ה הושמו בידי משרד הרווחה 6,744 ילדים בפנימיות לילדים בסיכון על רקע מצוקות שונות. מדובר בירידה כ-27% בהשוואה לשנת 1995.
7. ילדים וחינוך
• בשנת הלימודים תשע"ה (2014/15) למדו במערכת החינוך 2,228,266 ילדים. מדובר בעליה כמעט פי 2 משנת תש"ם (1979/80).
• מאז תש"ם ועד לתשע"ה גדל בהתמדה מספרם של כלל התלמידים בחינוך העברי. בשנים אלה הלך וקטן אחוז התלמידים הלומדים בחינוך היסודי וחטיבה העליונה של החינוך הממלכתי (74.2% ו-52.2% בהתאמה בחינוך היסודי ו-73.8% ו-58.4% בהתאמה בחטיבה העליונה). אחוז הלומדים ביסודי ובחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי הלך וקטן ואילו אחוז הלומדים בחטיבה העליונה בחינוך החרדי הולך וגדל.
• בתשע"ה מחצית ויותר מתלמידי כיתות ה'-ו' וכשני שלישים מתלמידי כיתות ז'-יא' דיווחו על היעדרות משני ימי לימודים או יותר. 40% מתלמידי כיתות י'-יא' דיווחו כי נעדרו משני ימי לימודים או יותר ללא סיבה מוצדקת.
• אחוז הזכאים לבגרות בתשע"ד במגזר היהודי היה 58.7%, במגזר הערבי – 47.8% במגזר הדרוזי – 61.8%
• בתשע"ד פחות מרבע מהילדים עד גיל 3 שהו במסגרות חינוך לגיל הרך המפוקחות על ידי משרד הכלכלה. כל שאר הילדים שהו במסגרות פרטיות שאינן מפוקחות או בבית.

8. אלימות, הטרדות ותקיפות מיניות
• כ-10% מכלל התלמידים דיווחו כי היו מעורבים באירועי אלימות. ככל שהתלמידים בוגרים יותר כך אחוז הדיווח על מעורבות באירועי אלימות קטן יותר. אחוזי הדיווח היו על דחיפות ועל מכות/אגרופים/בעיטות האלימות וכל על אלימות חברתית (שמועות, חרמות וכד')
• בשנת תשע"ד 117 תלמידים הורחקו לצמיתות מבית ספרם. מספר זה היה פחות לעומת השנים תשע"ב ותשע"ג (131 ו-134 בהתאמה).
• בתשע"ג 15%-16% מבין תלמידי ז'-י"א דיווחו כי הוטרדו או נפגעו מינית מצד תלמידים (ירידה לעומת 18-20% בתשס"ט).
• בתשע"ה יותר ממחצית מתלמידי כיתות ה'-יא' דיווחו על פגיעה מילולית מצד מורים. 17% מהתלמידים דיווחו על פגיעה פיזית.
• 6-7% מתלמידי כיתות ה'-י"א דיווחו כי לא חשו מוגנים בבית הספר. תלמידים ערבים דיווחו על כך פי שניים ויותר מתלמידים יהודים.
9. פנאי
• כמחצית מבני נוער הצהירו כי הם בודקים מה חדש באינטרנט תוך 15 דקות מרגע שהתעוררו בבוקר. 27% עושים זאת תוך שעה מרגע שהתעוררו.
• 46% מבני הנוער בגיל 12-17 גולשים ברשת 4 שעות ויותר ביום. 21% מבני הנוער בגילאים אלה גולשים ברשת יותר מ-6 שעות ביום.
• מחצית מבני נוער בגיל 12-17 גולשים ברשת לצורך קשר עם חברים.
• רוב בני הנוער מחוברים לפייסבוק, בנים יותר מבנות. שני שליש משתמשים באינסטגרם, כשליש משתמשים בסנאפצ'אט.
• שש הוא הגיל הצעיר ביותר שבו קיבלו ילדים את הטלפון החכם. לרוב הילדים יש טלפון חכם מגיל 9.
10. ילדים וכלכלה
• מספרם המעודכן של הילדים החיים בעוני בשנת 2014 היה (כולל מזרח ירושלים) 849,245.
• בשנת 2014 31% מהילדים בישראל (כלומר כמעט כל ילד שלישי) חיו מתחת לקו העוני. בשלושת העשורים האחרונים גדל אחוז הילדים העניים פי 4).
• בשנת 2014 63.5% מהילדים הערבים בישראל חיו בעוני (כלומר כמעט כל ילד שני).
• בשנת 2014 כמעט רבע מילדי העולים היו מתחת לקו העוני.
• בשנת 2014 כל שניים מתוך שלושה ילדים חרדים נמצא מתחת לקו העוני.
• הישוב עם אחוז הילדים העניים הגבוה ביותר – עכו (13.3%)
• הישוב עם אחוז הילדים העניים הנמוך ביותר – מודיעין מכבים-רעות (0.2%)

אודות מרינה קיגל

עוד שנה בת 40, חולמת למרחקים ארוכים, עיתונאית, מתרגמת, אמא של בן 12. מאמינה שכדי שהילדים יעופו על החיים, הם צריכים לגדול קצת כמו עשבים שוטים.

השאירי תגובה

כתובת האימייל לא תפורסם.

אהבת? בואי לעשות לנו לייק גם בפייסבוק