הדסי שטיין

הגיע הזמן הזה, הרצון הפנימי הזה. הצורך אפילו. לפנק את עצמי. לקחתי החלטה שאני חוזרת לדאוג לעצמי ועושה טוב לנפש ולנשמה ובעיקר לעור הפנים.