יוספה קמחי

שיפוץ הבית הוא ללא ספק הוצאה משמעותית. מריבות וחיכוכים רבים נוצרים סביב הנושא הזה, אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות! כדי שהשיפוץ יהיה מוצלח,