צילה לייפר

כל אחת מאיתנו באיזשהו שלב בחיים גילתה את המילה, רגע, ובדיוק באותו הרגע היא התחבבה עלינו מאוד. הרי כל עוד אין היא מחוייבת בעמידה