ספטמבר ב7, 2014

מה זה בשבילך אושר? הוא שאל אותי לפני 6 שנים כשהתחתנו להרגיש שלמה עם עצמי, להרגיש טוב, להיות מוקפת בטוב. מה זה בשבילך אושר?