ינואר ב8, 2015

כשהגעתי לגיל ההתבגרות הפנים והצוואר שלי התמלאו בפצעים עמוקים ומכוערים. אני זוכרת את תחושת המבוכה שקמתי איתה בבוקר והלכתי לישון איתה בלילה ואת כל