פברואר ב19, 2015

ילד יקר שלי, אני מתרגשת באמת וקצת קשה לי למצוא את המילים של מה אתן לך ומה אעניק לך. זאת פעם ראשונה שאני כותבת