מרץ ב1, 2015

החיים במציאות היומיומית שלנו אינם דומים לאלו שאנחנו רואות בפרסומות. אומנם אין את כל הזהר והנצנצים אך בשביל רובנו הם יותר מעניינים, יותר מאתגרים