מרץ ב11, 2015

לפעמים אני עוצרת רגע וחושבת על דרכים למקסם את היום שלי. לפעמים, למרות כל הרצון, אני הולכת לאיבוד דווקא בגלל המילה למקסם. זו מילה