אלימות

השעה 2:30 לפנות בוקר. יש לי שעתיים לישון עכשיו עד שהוא יתעורר שוב לינוק, ואת השעתיים האלה אני חייבת לנצל לשינה, אחרת אני פשוט