מחילה

תסלחי לי ילדה שלי על כל הרגעים שלא הייתי תסלחי לי ילדה שלי על כל הרגעים שלא חיבקתי תסלחי לי ילדה שלי על כל